IZREDNI ZBOR ČLANOV

Ljubljana, 21.11.2020

Na podlagi 24. člena statuta Nogometnega kluba IB 1975 LJ upravni odbor kluba sklicuje

IZREDNI ZBOR ČLANOV

V ponedeljek 7. decembra 2020 ob 18.00 uri, in sicer z oddaljenim dostopom preko Zoom-a, z naslednjim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1.       Otvoritev zbora članov

2.       Izvolitev organov zbora članov (predsednik zbora, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in overitelja zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti,

3.       Sprememba imena društva (osrednja točka zbora)

4.       Potrebne aktivnosti na osnovi spremembe imena

5.       Razno

Vabilo je bilo poslano članom NK Interblock skladno s statutom in objavljeno na predpisan način glede na okoliščine ob razglašeni epidemiji. Prijave za udeležbo na zboru članov morajo člani društva z glasovalno pravico poslati na naslov info@nkib1975-lj.si do sobote 5. decembra (do konca dne). S potrditvijo prijave bo vsak član prejel glasovnico in povezavo za spletni dostop.

Športni pozdrav

Igor Pušnik, predsednik NK IB 1975 Ljubljana

Share: