Statut in etični kodeks

V skladu z določbami Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg), v nadaljevanju ZDru-1) je Zbor članov Nogometnega kluba IB 1975 Ljubljana dne 2.2.2021 sprejel spremembe in dopolnitve statuta kluba tako, da se ta v čistopisu glasi:

Etični kodeks:
Starši in član se zavezujemo, da bomo:  

  1. Morebitne spore v klubu bomo reševali sporazumno s trenerjem ali vodstvom kluba.  
  2. V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno in slabšalno poročal/a o delu ali odnosu trenerja in ostalih članov kluba. 
  3. S svojim zgledom bom pozitivno deloval/a na otroka, soigralce in ostale delavce v klubu. 
  4. Na vsakem treningu in tekmi se bom dostojno vedel/a in športno navijal/a za svojega otroka kot tudi celotno ekipo. Obenem ne bom žaljiv/a do uradnih oseb na tekmi (sodnikov, delegatov, športnih funkcionarjev), članov nasprotnih ekip, nasprotnih trenerjev, funkcionarjev in gledalcev.  
  5. Tekme in treninge ne bom spremljal/a za golom temveč na tribuni.  
  6. Na treningih in tekmah ne bom vpil/a oz. vodil/a otroka in ostale igralce, kako naj ravnajo v danem trenutku. Za te stvari je zadolžen trener. Ukvarjal/a se bom le s spodbujanjem in nagrajevanjem truda posameznikov in ekipe NK IB 1975 LJUBLJANA.
  7. Zavedam se, da v vsakem trenutku predstavljam NK IB 1975 LJUBLJANA in slovenski šport, zato se bom obnašal/a po načelih Fair playa objavljenih na spletni strani NZS.