Članstvo

Na osnovi 12. člena statuta NK IB 1975 LJ lahko član kluba postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolni naslednje pogoje:

klubu izroči pisno vlogo, v kateri navede, da želi postati član kluba in da sprejema statut in druge splošne akte kluba ter vse pravice in obveznosti člana kluba,
plača članarino, ki jo za posamezne kategorije članstva določa upravni odbor.
Da bi uredili članstvo, je upravni odbor na seji dne 15.1.2018 sprejel naslednji sklep:

Otroci, ki so člani društva na osnovi Pogodbe o vadninah, so na osnovi 15. člena statuta NK IB 1975 LJ pod pogojem, da imajo plačano letno članarino, ki znaša 20 EUR, avtomatično člani društva.
Odrasli, ki želijo postati člani društva, morajo izpolniti priloženo izjavo in jo skenirano poslati na naslov vadnine@nkib1975-lj.si, poslati po pošti na naslov kluba ali predati predstavnikom svoje selekcije. Klub na osnovi pristopne izjave izstavi račun. Članarina za polnoletne odrasle osebe znaša 20 EUR letno in se poravna na TRR kluba.
Pogodba o vadninah in pristopna izjava IB 2021

Članstvo je prostovoljno in predstavlja izraz pripadnosti klubu.

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila v zvezi s članstvom, prosim kontaktirajte vodstvo kluba na naslov vadnine@nkib1975-lj.si.

Športni pozdrav

NK IB 1975 Ljubljana
Igor Pušnik
predsednik